• KURS OG OPPLÆRING

MBA Sales & Service AS tilbyr  kurs i samarbeid med ACT SAFE AS

ACT SAFE AS har kompetente instruktører med fagbrev og lang yrkeserfaring.

KURS: 

-G1 Mobilkran
-G2 Tårnkran
-G3 Portalkran
-G4 Traverskran
-G5 Offshore Kran
-G7 vinsjer, spill og taljer
-G8 Lastebilkran
-G9 Kabelkraner
-G11 Løfteredskap/ løst utstyr ( Stroppe og anhuker kurs)
-G20 Fastmontert hydraulisk kran
-T1-5 Truck opp til 10 tonn (løftekapasitet)
-T6-8 Truck over 10 tonn (Løftekapasitet)
-C1 og C2 Teleskoptruck
-Riggerkurs

-Pakking og sikring av last NOG 116
-Vinsjoperatør
-Varmearbeider
-Stillaskurs
-Personløfter (Lift)
-NORSOK - R003 / 005 bruker kurs 8 timer
-Sveisekurs
-Ståltau – Kontroll og vedlikehold
-Ståltau – Støping av endefeste.

Vare ikke funnet